Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:1) Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων
           2) Τον κ. Υπουργό των Οικονομικών

 Θέμα: «Αποκατάσταση του κύρους και διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Ανεπίτρεπτη οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση των μισθών των Δικαστικών Λειτουργών».

   Η Δικαστική Λειτουργία αποτελεί την Τρίτη Λειτουργία του Κράτους, ισότιμη και ισοδύναμη των άλλων δύο, Εκτελεστική και Νομοθετική. Κατ’ επιταγή του Συντάγματος οι Δικαστικοί Λειτουργοί απολαμβάνουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας. Άρρηκτα  συνδεδεμένη με την ανεξαρτησία τους αποτελεί η ιδιαίτερη μισθολογική τους μεταχείριση, η οποία ομοίως είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη.

Για τη διαμόρφωση του μισθολογίου τους, μεταξύ άλλων παραμέτρων, πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψη ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί δεν υπηρετούν στον τόπο καταγωγής τους, εργάζονται 12 με 14 ώρες καθημερινά, Σάββατα, Κυριακές και εορτές και μάλιστα χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση και χωρίς να τους παρέχεται από το κράτος ο απαιτούμενος υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Παρά τις δυσχερείς συνθήκες εργασίας τους, παράγουν υψηλής ποιότητας έργο. Οι δύο άλλες εξουσίες, παραβλέποντας ότι οι ίδιες είναι υπεύθυνες για τις αρρυθμίες που υπάρχουν στην ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης, επιρρίπτουν την ευθύνη στους Δικαστικούς Λειτουργούς. Παρά το τιτάνιο έργο που επιτελούν οι Δικαστικοί, την τελευταία διετία έχουν επιβληθεί στις αποδοχές τους υπέρογκες μειώσεις ανερχόμενες σε ποσοστό άνω του 38%.  Ήδη, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, ετοιμάζεται από την Κυβέρνηση περαιτέρω μείωση των αποδοχών τους, πέραν των προαναφερόμενων.

Κατόπιν  των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1)Σκοπεύει πράγματι η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις των αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών; Και εάν ναι σε ποιο ποσοστό; Σε αυτήν την περίπτωση η Κυβέρνηση θα επιδιώξει την αναθεώρηση της διάταξης του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος που επιβάλλει οι αποδοχές τους να είναι ανάλογες του Λειτουργήματός τους; Και σε τι θα συνίσταται η αναθεώρηση αυτή; Στο να μην είναι ανάλογες οι αποδοχές του Λειτουργήματος των Δικαστικών;
2) Στην περίπτωση περαιτέρω μείωσης, ποια ισοδύναμα μέτρα προτείνει η Κυβέρνηση ώστε οι Δικαστικοί Λειτουργοί να μην εργάζονται καθημερινά πέραν του οκταώρου, ούτε  Σάββατα, Κυριακές και εορτές, αλλά ταυτόχρονα να απονέμεται με ταχύτητα η Δικαιοσύνη και με την ίδια ποιότητα που έχει σήμερα;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου